Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE [5]

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE
[5] MSM NATURE EXPERIENCE!!!
Fantastic nature! Breath-taking countryside views. Some of us even dared to go hiking – very early in the morning – for 4kms (uphill 2kms) toward the Karpenissi Ski Center, enjoying an amazing and memorable experience!!!