Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE [4]

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE
[4] MSM BONDING EXPERIENCE!!!
Special Thanks to Christina D. Pikoula for an amazing bonding session!!!