Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE [2]

The MSM 5* ORIENTATION EXPERIENCE
[2] MSM HOSPITALITY EXPERIENCE !!! Hotel Montana 5*, Karpenisi.