Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Συνεργασία ΣΕΣΜΑ με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεργασία ΣΕΣΜΑ με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΣΕΣΜΑ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συγκεκριμένα με το MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών (ειδίκευση: Διοικητική Συμβουλευτική), πραγματοποιούνται παρουσιάσεις των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης, με στόχο την καλύτερη ενημέρωσή τους για τους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρείες – μέλη.

Στο εαρινό εξάμηνο 2023, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρουσιάσεις, στο πλαίσιο του μαθήματος ειδίκευσης «Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ θα ήθελε να ευχαριστήσει τα στελέχη και τις εταιρείες – μέλη του για την προσφορά τους αυτή, καθώς και τον Καθηγητή Γιώργο Σιώμκο και τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Ιωαννίδη.