Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Η συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ στη ” Διοίκηση Υπηρεσιών” με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το MSM!

Η συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ στη ” Διοίκηση Υπηρεσιών” με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το MSM!

Διαβάστε παρακάτω!

Η συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ στη " Διοίκηση Υπηρεσιών" με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το MSM!
Η συνέντευξη του Διευθυντή του ΠΜΣ στη " Διοίκηση Υπηρεσιών" με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το MSM!