Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Καλοκαιρινές ευχές από τον κοσμήτορα της ΣΔΕ ΟΠΑ και διευθυντή του MSM