Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Anna Koukoulis: Presentation on “CX and Customer Satisfaction Research & Metrics”

Many thanks to Anna Koukoulis, Client Service Director, MRB Hellas,
for an amazing presentation on “CX and Customer Satisfaction Research
& Metrics”.
MSM CXM specialization (course: “Basic CX Principles & Metrics”)