Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Πιστοποίηση του MSM από την ΕΘΑΑΕ με τον μέγιστο βαθμό 10/10

Πιστοποίηση του MSM από την ΕΘΑΑΕ με τον μέγιστο βαθμό 10/10

Πιστοποίηση του MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με Άριστα! 🎉

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την πιστοποίηση του MSM από την ΕΘΑΑΕ με τον μέγιστο βαθμό 10/10 🏆 . Για τη συλλογική αυτή επιτυχία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την καταλυτική συνεισφορά τους σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επίπεδο τους κκ. αξιολογητές της Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Τμήματος ΟΔΕ, τη Διεύθυνση και τα μέλη της ΣΕ του MSM, τη Γραμματεία του Προγράμματος, τη ΣΕΣ του MSM, τους διδάσκοντες, τους ενεργούς φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος.

🏆 📈 Η επίδοση αυτή μας γεμίζει ικανοποίηση αλλά και ενισχύει το αίσθημα ευθύνης μας για την προσφορά μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία με γνώμονα πάντα τους υψηλότερους στόχους και την αριστεία.