Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ORIENTATION MSM-16

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Πύργος Βιβλίων,

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)