Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM’s Business Strategic Advisory Board (SAB) 3rd meeting

MSM’s MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business Strategic Advisory Board (SAB) 3rd meeting was a success. Thank you all SAB members for your invaluable contribution to our Program.