Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM VISITS THE MAYOR OF LJUBLJANA, SLOVENIA – MINI PHOTO ALBUM