Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 9)

From Switzerland to Germany… We visited Freiburg, the largest city and unofficial capital of Schwarzwald (Black Forest – Μέλανας Δρυμός). We admired Freiburg’s imposing Cathedral and later we enjoyed a large glass of local beer. Our day’s trip went on with a nice stop at Triberg, a small german village which is famous for its ornately carved cuckoo clocks and picturesque waterfalls.
Next stop: Strasburg