Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 8)


Next stop and stay was Basel, Switzerland’s cultural capital, where you can encounter art at every turn, or visit one of almost 40 museums. Basel has a beautiful Old Town as well as it features top-class modern architecture. Of course, its unofficial emblem is the Rhine.