Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM STUDY TOUR 2022 EXPERIENCES (No. 10)

3rd country within the same day!! Arrived at Strasbourg, France, home of the European Parliament, and the capital of Alsace. We enjoyed the hospitality of Hilton Strasbourg for three days. Our first contact with the city was a “Strasbourg-by-night” experience!