Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

➖ The MSM Orientation Experience ➖ Workshop / Βιωματική Εμπειρία

Γνωριμία με τη 18η σειρά του MSM μέσω μιας απίστευτης βιωματικής εμπειρίας! 😎 #MSM18orientation

Γνωριμία με τη 18η σειρά του MSM μέσω μιας απίστευτης βιωματικής εμπειρίας! 😎
#MSM18orientation