Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΤΟ MSM ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΒΕΑ 👏 👏

 
Το MSM με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση πληροφορήθηκε την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του Προέδρου του ΕΒΕΑ από τον Γιάννη Μπρατάκο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής (ΣΕΣ) του Προγράμματος.
 
Του ευχόμαστε ολόψυχα δημιουργική και επιτυχημένη θητεία, διευρύνοντας, με τις προσπάθειές του, τη συνεισφορά του ΕΒΕΑ στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και στην Ελληνική κοινωνία.