Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM με ειδίκευση Management Consulting (Διοικητική Συμβουλευτική)

MSM με ειδίκευση Management Consulting (Διοικητική Συμβουλευτική)