Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MSM: Leading the Way… ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ στην ΠΡΑΞΗ

Ο θεσμός των MSM STUDY TOURS φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια!