Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΔΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ MSM, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!! 🎉🎉

ΔΥΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ MSM, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!! 🎉🎉

Η οικογένεια του MSM αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που δύο απόφοιτοι του Προγράμματος στελεχώνουν την Ελληνική Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το αξίωμα του υφυπουργού. Εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας στην κα Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τον κ. Γιώργο Καραγιάννη, Υφυπουργό Υποδομών.

Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία τους!