Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

The MSM – CX PRESENTATION SERIES – “Customer Satisfaction, Retention and Loyalty στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία”

The MSM – CX PRESENTATION SERIES
“Customer Satisfaction, Retention and Loyalty στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία”

Ο κ.Νίκος Φαλλιέρας, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Amalia Group of Hotels έκανε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση στους φοιτητές του MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business, με θέμα “Customer Satisfaction, Retention and Loyalty στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία”.