Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

MRB Hellas & MSM

Ευχαριστούμε θερμά το διευθύνοντα σύμβουλο της MRB Hellas, Δημήτρη Α. Μαύρο για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, επίκαιρη και χρήσιμη παρουσίασή του στους φοιτητές του MSM-16 (Full-Time), στο πλαίσιο του μαθήματος “Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση”, της ειδίκευσης “CXM”, στις 08.03.2019.

MRB Hellas & MSM MRB Hellas & MSM