Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

#Μένουμε_Σπίτι και προσέχουμε

#Μένουμε_Σπίτι και προσέχουμε

#Μένουμε_Σπίτι και προσέχουμε: Χωρίς πανικό… αλλά με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και … αισιοδοξία!!
Έτσι, προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας!