Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Ευχαριστούμε πολύ το “GFF – Greek Finance Forum”

Ευχαριστούμε πολύ το “GFF – Greek Finance Forum” τον χορηγό επικοινωνίας για το Orientation στο Μαίναλο Αρκαδίας!

http://www.greekfinanceforum.com/aarticlesfiles/MscInServicesManagement.html

🎉🎉🚍 Welcome MSM18 🚍🎉🎉