Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Great presentation and exciting DIY workshop by PRAKTIKER!

Many thanks to Christos Tsiakas, Natalia Chalmpe and the technical “dream team” for the experience!!
MSM CXM specialization (course: “Basic CX Principles & Metrics”)

#msm #workshop #cx #cxm