Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ 2023

Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ 2023

Ο ΣΕΣΜΑ πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στο Ξενοδοχείο Golden Age.

Στην Ανοικτή Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απηύθυναν χαιρετισμό η κυρία Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Πρόεδρος ΣΕΓΜ, η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΣΕΠΕ, ο κ. Γιώργος Κατινιώτης, Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣΕ και ο κ. Γιάννος Μητσός, Συντονιστής Θέσεων και Περιεχομένου του ΣΕΒ.

Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ 2023

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Συνεργασία Πανεπιστημίων και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων» με τη συμμετοχή του κ. Γεώργιου Σιώμκου, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του κ. Δημήτριου Γεωργακέλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπό τον συντονισμό του Προέδρου ΔΣ, κ. Γιώργου Ραουνά.

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην κλειστή συνεδρίαση του Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣΜΑ το οποίο είναι:
Πρόεδρος: Κλεάνθη Χριστίδου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος BPM AE
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλης Νταουσάνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος: Φώτης Μπενέκος, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ
Γενική Γραμματέας: Αναστασία Κουμπουρέλου, Director ERNST & YOUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταμίας: Λεωνίδας Παπαϊωάννου, Managing Director PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS AE
Αν. Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μαυρογιάννης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΕ
Μέλος: Αλέξανδρος Καλόμοιρος, Γενικός Διευθυντής Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Μέλος: Ιωάννης Σπυρόπουλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος OCTANE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Μέλος: Παναγιώτης Ανδριανόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος PLANNING AE
Αν. Μέλος: Γεώργιος Μπαλιούσης, Διευθυντής έργων Δημόσιου Τομέα NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Αν. Μέλος: Κωνσταντίνος Καλογήρου, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. PLANET A.E.
Αν. Μέλος: Σωκράτης Μπαλτάς, Operations Director Re.De.-PLAN A.E. Consultants

Σημειώνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ex officio ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ). Στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει η κυρία Κωνσταντίνα Ορφανίδου, Senior Manager LDK Consultants, η οποία έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος ΕΛΕΣΜΑ μέχρι τον Μάρτιο 2024.

Επιπρόσθετα, εξελέγη η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή, το συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο του Συνδέσμου, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξής σύνθεση:

Συντονιστής: Αδάμ Ρεγκούζας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Μέλος: Κωνσταντίνος Δήμος, Director KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Μέλος: Ευαγγελία Λάζαρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.
Μέλος: Βασιλική Ζησάκη, Senior Consultant EUROPEAN PROFILES A.E.
Μέλος: Κωνσταντίνος Λευκαδίτης, Director MAZARS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ 2023

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Άγγελος Κουτσομιχάλης (ΕΕΟ Group), Γεώργιος Στόγιας (ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΙΤΚΗ) και Χαρίλαος Φαλτσέτας (ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ).

Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας εξελέγησαν, οι κ.κ. Θεόδωρος Γκούμας (ΕΧΕRGIA A.E.), Σταύρος Δαμιανίδης (LDK Consultants) και Στυλιανός Χριστάκος (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΙΤΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ). Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Αθανάσιος Κεφαλάς (REMACO A.E.), Μιχάλης Νικηταρίδης (LKN ANALYSIS) και Φώτης Παναγιωτόπουλος (ACCENTURE A.E.).

Γενική Συνέλευση ΣΕΣΜΑ 2023