Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Επιστημονικός Υποστηρικτής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ

Επιστημονικός Υποστηρικτής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ

Για ακόμη μια χρονιά το MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business ήταν Επιστημονικός Υποστηρικτής των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΙΕΠ) – Hellenic Institute of Customer Service και ο Διευθυντής του MSM, George J. Siomkos Chief Judge των Κριτικών Επιτροπών του θεσμού.

Δείτε το σχετικό βίντεο της Εκδήλωσης:
https://csawards.gr/
(βλ. 08:00 χορηγούς των Βραβείων, 09:20 κριτικές επιτροπές)