Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Επανίδρυση του ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών: Προσφέρονται 2 σύγχρονες νέες ειδικεύσεις

Είμαστε στην ιδιαιτέρως ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό και προσφέρει πλέον δύο σύγχρονες ειδικεύσεις, τη «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Experience Management) και τη «Διοικητική Συμβουλευτική» (Management Consulting). Στο MSM λειτουργούν δύο τμήματα, το πλήρους φοίτησης, με διάρκεια 12 μήνες και ύψος διδάκτρων €5.500 και το μερικής φοίτησης, με διάρκεια 18 μήνες και ύψος διδάκτρων €6.800. Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στην επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος και την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.