Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Άρθρο της ΟΠΑ NEWS για τις πρόσφατες διακρίσεις αριστείας των ΠΜΣ της ΣΔΕ του ΟΠΑ

Δήλωση του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Καθηγητή κου Γεωργίου Σιώμκου σχετικά με τις πρόσφατες διακρίσεις αριστείας των ΠΜΣ της ΣΔΕ του ΟΠΑ.

Ανάμεσά τους σε κορυφαία θέση το MSM!