Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Η έρευνα του εργαστηρίου “Αγορά” για τον Covid-19 δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Τα Νέα»! 🙂👏

Η έρευνα του εργαστηρίου “Αγορά” για τον Covid-19 δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Τα Νέα»! 🙂👏

Ευχαριστούμε την εφημερίδα για τη δημοσίευση της μεγάλης μας έρευνας για την επίδραση του Covid-19 στη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών.