Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Έρευνα για Black Friday 2019

Στάσεις και αγοραστική συμπεριφορά στην ελληνική Black Friday 2019.