Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Έμεινε κάτι λιγότερο από 10 ημέρες για την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων! 📅

Έμεινε κάτι λιγότερο από 10 ημέρες για την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων! 📅
 
Κάνε και εσύ την αίτηση σου και χάραξε την δική σου επιτυχημένη επαγγελματική πορεία! 💼
 
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15/06/2020
 
Αιτήσεις:
 
Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται εδώ: