Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«AI in Enterprise: Digitally Transforming Buying & Selling Experience» – The MSM – CX PRESENTATION SERIES

«AI in Enterprise: Digitally Transforming Buying & Selling Experience»

The MSM – CX PRESENTATION SERIES

«AI in Enterprise: Digitally Transforming Buying & Selling Experience»

Ο Vassilis Tziokas (Microsoft – Global Industry GTM Lead, Data & AI | Seattle, USA), έκανε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση στους φοιτητές του MSM – Master in Services Management, Athens University of Economics & Business, με θέμα «AI in Enterprise: Digitally Transforming Buying & Selling Experience».