Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Yuboto & MSM

Ευχαριστούμε θερμά τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Εμπορικό Διευθυντή της YUBOTO, για τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, και χρήσιμες παρουσιάσεις του σε θέματα σύγχρονου CX, καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές του στους φοιτητές του MSM-16 (Full-Time), στο πλαίσιο του μαθήματος “Βασικές Αρχές & Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη”, της ειδίκευσης “CXM”.

 

Yuboto MSM 2