Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Έρευνα του Εργαστηρίου μας: «Τα Buyer Personas των Ελλήνων Shoppers για τα Χριστούγεννα του 2022»

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CLUSTER ANALYSIS

Αναλυτικά_Αποτελέσματα της Έρευνας Xmas 2022

infographics έρευνας Xmas 2022