Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Πηνελόπη Αθανασοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Περισσότερα

Μάρκος Τσόγκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καπερώνης

Επίκουρος Καθηγητής – Πάντειο Πανεπιστήμιο | UX/CX designer expert

Περισσότερα

Χυτήρης Λεωνίδας

Καθηγητής Μάνατζμεντ, Τμήμα ΟΔΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Περισσότερα

Σταυριανέα Αικατερίνη

Επίκουρη Καθηγήτρια Διαφημιστικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Περισσότερα

Μπαμπαλός Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Περισσότερα