Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Δρ. Μωράτης Γιώργος

Περισσότερα

Δρ. Χρήστος Πατσιούρας

Περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καπερώνης

Μέλος ΕΔΙΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περισσότερα

Βέρος Αλέξανδρος

CX Manager | Customer & Applied Design at Deloitte

Περισσότερα

 

Πάντος Αναστάσιος

KPMG

Περισσότερα

Μαύρος Α. Δημήτριος

MRBHellas

Κριτσωτάκις Γιωργής

Accenture

Περισσότερα