Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Καπουτσής Ηλίας

Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περισσότερα

Δεδούλης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής

Περισσότερα

Δράκος Αναστάσιος

Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Περισσότερα