Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Online αίτηση για το MSM

Αν πιστεύεις ότι οι στόχοι και τα ενδιαφέροντα σου καλύπτονται από το MSM, σε προσκαλούμε να υποβάλλεις την αίτηση σου.

Online αίτηση