Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

PINELOPI ATHANASOPOULOU

Professor of Services Marketing, University of Peloponnese, email: athanapi@uop.gr

Further information