Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

AIKATERINI STAVRIANEA

Assistant Professor at the Athens University of Economics and Business (AUEB), email: aikstavria@media.uoa.gr

Further information