Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 8ης Σειράς του Προγράμματος

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 8ης Σειράς του Προγράμματος