Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 15ης Σειράς του Προγράμματος (MSMPart-15)

Orientation των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών της 15ης Σειράς του Προγράμματος (MSMPart-15)