Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Συνεργασία με Newcastle University Business School

Συνεργασία με Newcastle University Business School

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία των φοιτητών μας με το Newcastle University, U.K. στα πλαίσια του μαθήματος «Κατανοώντας τον πελάτη».

Οι φοιτητές μας συνεργάστηκαν για το DiSi project (digital transformation for social impact).

Η αρχική ψηφιακή & φιλανθρωπική ιδέα που είχαν οι MBA φοιτητές του Πανεπιστημίου του Newcastle University Business School προσεγγίστηκε σε όρους Μάρκετινγκ και Συμπεριφοράς καταναλωτή από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού μας.

Οι φοιτητές είχαν ορίσει τις διαπανεπιστημιακές τους συναντήσεις και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους στο τελευταίο μας μάθημα. Πιστοποιητικά συμμετοχής δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, UK.

Το βραβείο της καλύτερης ιδέας δόθηκε στην ομάδα 3. Συγχαρητήρια!😀 💥