Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών – Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως την Παρασκευή 30 Αυγούστου.