Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

03/10 Global CX Day… και στο MSM – Master (MSc) in Services Management Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το γιορτάζουμε!

Global CX Day... και στο MSM - Master (MSc) in Services Management Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το γιορτάζουμε

Η συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα γιορτάζεται τα τελευταία 10 χρόνια και με την πάροδο των ετών έχει εξελιχθεί σε μία πραγματική γιορτή όπου δίνεται έμφαση τόσο στη συνολική εμπειρία των πελατών όσο και στους επαγγελματίες που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και των πελατών τους.

Αυτό αποτελεί θεμελιώδη αρχή και για το MSM, αφού η εμπειρία του καταναλωτή (CX) βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του προγράμματός μας!