Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

Έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Black Friday και Cyber Monday

Έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Black Friday και Cyber Monday

Η ετήσια μεγάλη  έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Black Friday και Cyber Monday!   👀  🎓

Για να συμμετάσχετε και εσείς ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο 🔗:

https://dbaaueb.qualtrics.com/jfe/form/SV_cGFgvc0UmA8xxP0

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και τη συμβολή σας στην προσπάθειά μας.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ.